Voorsorteertrommel TRZ3500

Op 12 augustus 2015 werd de nieuwe voorsorteertrommel TRZ3500 in gebruik genomen bij Baetsen in Son. De ontwikkeling en productie van de voorsorteertrommel is compleet in eigen huis uitgevoerd. Deze trommelzeef wordt gebruikt om in het begin van het sorteerproces van bouw- en sloopafval effectief op grootte te kunnen sorteren. Tijdens het voorsorteren worden de grote en lange delen uit het bouw- en sloopafval verwijderd.

De voorsorteertrommel zorgt voor een hoger sorteerrendement in het vervolg van het sorteerproces:

  1. Minder verstoringen omdat grote delen niet op de naverwerkingsinstallatie terechtkomen. Dit zorgt voor minder stilstand van de installatie en daardoor voor een langere productietijd.
  2. Hoger sorteerrendement, door toename van de capaciteit. Waar voorheen de grote stukken lagen, kunnen nu kleine stukken liggen.
  3. Zuivere fracties door meer overzicht op de leesband. Daarnaast wordt voorkomen dat een grote berg gemengd materiaal in één keer in een stortvak wordt gegooid door de sorteerder.

Daarnaast heeft een voorsorteertrommel voordelen t.o.v. een mobiele kraan:

  1. Minder en eenvoudigere voorsorteerwerkzaamheden door een mobiele kraan, wat in sommige gevallen heeft geleid tot het besparen van een mobiele kraan.
  2. Betere voorsortering door trommel in verhouding tot voorsortering door een kraan

Meer informatie over onze trommelzeven